Samfunnsspeilet, 1995/4

"Hjemliggjøring" av eldreomsorgen på 1990-tallet?

Publisert:

De siste 15 årenes levekårsutvikling har vært preget av til dels store sosiale endringer. 1980-årenes negative utvikling på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet. Likevel kan man konkludere med at de fleste har fått bedre levekår i løpet av perioden: Arbeidsledigheten har nå gått ned, inntektene har gått opp og levealderen stiger stadig. Vi ser også nedgang i selvmordstallene.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB)

Kontakt