Faktahefter 

Fakta om helsetilstand og helsetjenester i Norge

Helsefakta – Norge i verden

Nordmenn røyker mindre og drikker mer. Og samtidig som én av tre er overvektige eller har fedme, trener stadig flere minst én gang i uken.

• Helsevesenet i Norge er hovedsakelig finansiert gjennom skatt. Norge bruker rundt 9 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på helsetjenester, om lag det samme som gjennomsnittet i OECD-landene.

• Norske barn født i 2014 kan regne med å leve til de er 80 år (menn) og 84,1 år (kvinner). 84 prosent av levealderen som er estimert for kvinner, vil være med god helse. For menn er andelen 91 prosent.

• Stadig færre røyker. I 2014 røykte 14 prosent av den mannlige befolkningen, mens 13 prosent av kvinnene røykte. Samtidig drikker vi mer. I 2012 drakk 19 prosent av befolkningen alkohol to ganger i uken eller oftere.

• En av tre nordmenn er overvektige eller har fedme. Det er flere overvektige menn enn kvinner. Men flere trener – i 2012 trente åtte av ti minst én gang i uken.

• Det sesong- influensajusterte sykefraværet lå på 6,6 prosent i 3. kvartal 2014. Kvinner er oftere sykmeldt enn menn.

• Nesten alle i Norge har fastlege. I gjennomsnitt konsulterer vi fastlegen 2,6 ganger i året. 17 prosent av befolkningen hadde minst én konsultasjon hos en offentlig legevakt i løpet av 2013. I samme tidsperiode ble én av tre nordmenn behandlet ved et somatisk sykehus, de fleste poliklinisk.

• Hjerte- og karsykdommer og kreft er de viktigste dødsårsakene i Norge.

Om publikasjonen

Tittel

Helsefakta – Norge i verden. Fakta om helsetilstand og helsetjenester i Norge

Ansvarlig

Elin Skretting Lunde

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Helsetjenester, Dødsårsaker, Helseforhold og levevaner

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9133-3

Antall sider

20

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt