Statistiske analyser 056

Helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgstjenester på 1990-tallet

Utviklingen i utgifter til helsetjenester ressursbruk og aktivitet i henholdsvis somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, samt pleie- og omsorgstjenestene på 1990-tallet er temaene i publikasjonen "Helse- og omsorgstjenester". Publikasjonen, som består av en samling artikler, inngår i serien "Sosialt utsyn". (25.10)

Om publikasjonen

Tittel

Helse- og omsorgstjenester

Serie og -nummer

Statistiske analyser 056

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

82-537-5168-0

ISBN (trykt)

82-537-5167-2

Antall sider

121

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt