Samfunnsspeilet, 1995/4E

Trygdesystemet og pleie- og omsorgstjenesten

Flere eldre - store utfordringer

Publisert:

Endringen i tallet på eldre og andel eldre har fått og vil fortsatt få konsekvenser for en rekke sektorer i samfunnet. Vi drøfter her konsekvensene for de deler av den offentlige virksomhet som har størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.7 MB)

Kontakt