SSB kommenterer

Feil om helsestatistikken

Publisert:

I DN 24. januar skriver Bjørg Marit Andersen at det har vært en kraftig reduksjon av antall ansatte i direkte pasientrettet arbeid ved sykehus fra 2007, og henviser til SSB som kilde. Dette stemmer ikke. Det har ikke vært noen reell nedgang av sykepleierårsverk eller annet personell i pasientrettet arbeid mellom 2007 og 2008, verken i somatisk spesialisthelsetjeneste eller i spesialisthelsetjenesten generelt.

Andersen skriver også at nesten 60 prosent av de totale helseutgiftene har gått til annen helsetjeneste som det mangler dokumentasjon for. Det er også feil. De som vil vite hva helsekronene går til, vil finne dokumentasjon på ssb.no. Utgiftene til helseformål omfatter alle utgifter, både private og offentlige, som går til forbruk av eller investeringer i helsetjenester.

Innlegg i Dagens Næringsliv 29. januar 2013

Kontakt