Hodepine

En av fem er plaget av hodepine

Publisert:

En av fem i alderen 16-79 år er plaget av hodepine eller migrene. Plagene rammer oftere kvinner enn menn. Mens nesten 25 prosent av kvinner i alderen 16-79 år er plaget, er tallet bare 15 prosent for menn.

Av de som er plaget av hodepine og migrene har 29 prosent søkt lege en eller flere ganger i løpet av de tre siste månedene. I aldersgruppen 25-66 år har 17 prosent av de som er plaget vært borte fra jobben. I aldersgruppen 25-66 år har 3 prosent av mennene og 4 prosent av kvinnene vært borte fra jobben i løpet av de tre siste månedene på grunn av hodepine eller migrene.

Dersom vi ser på kvinner og menn samlet, er nesten tre av ti i alderen 35-44 år plaget av hodepine eller migrene, mot bare 17 prosent i alderen 45-66 år. Blant de som er plaget, er det imidlertid aldersgruppen 45-66 år som hyppigst har oppsøkt lege. I denne gruppen har 38 prosent oppsøkt lege, mot 20 prosent i aldersgruppen 35-44 år.

Resultatene er hentet fra Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse for 2. kvartal 2001 og er basert på intervju med 1 331 personer i alderen 16-79 år.

 

Konsekvenser av hodepine og migrene de siste tre måneder, etter kjønn og
alder. Prosent
 
  Andel som har vært plaget Andel som har søkt lege Andel som har vært borte fra jobben
 
I alt 19 6 4
       
Menn 15 4 3
Kvinner           24 7 4
       
16-24 år 20 5 6
25-34 år 18 5 4
35-44 år 28 6 5
45-66 år 17 7 2
67-79 år 13 4 -
 

 

Konsekvenser av hodepine og migrene de siste tre måneder,
etter kjønn og alder blant de som har vært plaget. Prosent
 
  Andel som har søkt lege Andel som har vært borte fra jobben
 
I alt 29 18
     
Menn 29 21
Kvinner              28 17
     
16-24 år 26 32
25-34 år 28 24
35-44 år 20 18
45-66 år 38 11
67-79 år 30 -
 

Kontakt