Samfunnsspeilet, 1999/1

Psykiatriens historie i Norge, del 1

Den store institusjonsoppbyggingen

Publisert:

I 1848 fikk vi den første "moderne" sinnssykeloven. Loven ble først opphevet i 1961. Storparten av denne epoken ble preget av at institusjonskapasiteten ble oppbygd.

Åpne og les artikkelen i PDF (11.7 MB)

Kontakt