Alle sykepleiere, etter kjønn og alder. 2005

Tilbake til artikkelen

Alle sykepleiere, etter kjønn og alder. 2005
  Antall Prosent (%)
Totalt 112 227 100
     
Kjønn    
Kvinner 102 462 91
Menn 9 765 9
     
Alder    
29 år eller yngre 13 657 12
30-39 år 26 985 24
40-49 år 28 597 25
50-59 år 22 135 20
Over 60 år 20 853 19

Kontakt