Populasjon, etter kjønn og alder. Alder i 2005

Tilbake til artikkelen

Populasjon, etter kjønn og alder. Alder i 2005
  Antall Prosent (%)
Totalt 3 452 100
     
Kjønn    
Kvinner 3 149 91
Menn 303 9
     
Alder    
29 år eller yngre 2 078 60
30-39 år 799 23
40-49 år 480 14
50-59 år 93 3
Over 60 år 2 0

Kontakt