Notater 2004/72

KOSTRA kommunehelse

Analyse av revisjon

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Analyse av revisjon. KOSTRA kommunehelse

Ansvarlige

Anne Sofie Abrahamsen, Ane Seierstad

Serie og -nummer

Notater 2004/72

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Statistiske metoder og standarder

Emner

KOSTRA, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

49

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt