Notater 2007/14

Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Årsrapport 2006

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport 2006. Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Ansvarlig

Harald Tønseth

Serie og -nummer

Notater 2007/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

20

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt