Notater 2004/81

Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Årsrapport 2003

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport 2003. Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Ansvarlig

Harald Tønseth

Serie og -nummer

Notater 2004/81

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

11

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt