Notater 2002/52

Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Årsrapport 2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport 2001. Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Ansvarlig

Jon Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2002/52

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for helsestatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt