Notater 2001/35

Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Årsrapport 2000

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport 2000. Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Ansvarlig

Jon Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2001/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt