Endring i vekt, fra rapportert til målt på sesjon, etter antall dager mellom del 1 og 2. 2010

Tilbake til artikkelen

Endring i vekt, fra rapportert til målt på sesjon, etter antall dager mellom del 1 og 2. 2010
  6 md 12 md 18 md 24 md
Gutter        
0-66 kilo -1,27 -0,39 -0,09 0,01
67-81 kilo 0,68 1,47 2,09 2,71
82-140 kilo 3,31 3,94 6,76 7,66
         
Jenter        
0-56 kilo -0,76 0,59 0,19 -0,19
57-68 kilo 1,28 2,05 2,08 1,53
69-125 kilo 3,33 5,47 5,94 6,29

Kontakt