Klassifisert BMI, jenter og gutter 16-24 år med innvandrerbakgrunn (657 personer). 2008. Prosent

Tilbake til artikkelen

Klassifisert BMI, jenter og gutter 16-24 år med innvandrerbakgrunn (657 personer). 2008. Prosent1
  16-24 år, innvandrerbakgrunn
  Alle Jenter Gutter
1Se tekstboks om kroppsmasseindeks, BMI.
Undervekt (<18,5) 8 14 3
Normalvekt (18,5-24,9) 70 71 69
Noe overvektig/overvektig (25-29,9) 19 12 25
Fedme (30+) 3 3 3

Kontakt