Klassifisert BMI, jenter og gutter født 1994, landet. (59 152 personer) 2011. Prosent

Tilbake til artikkelen

Klassifisert BMI, jenter og gutter født 1994, landet. (59 152 personer) 2011. Prosent1
  Jenter Gutter Jenter Gutter
1Se tekstboks om kroppsmasseindeks BMI.
Totalt 28 531 30 621 1 1
         
Undervekt 3 037 2 366 11 8
Normal vekt 20 696 22 033 73 72
Normal vekt/overvekt 2 167 2 589 8 8
Overvekt 1 452 1 956 5 6
Fedme 1 179 1 677 4 5

Kontakt