Notater 2000/34

Årsrapport : Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport : Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk 1999

Ansvarlige

Ann Lisbet Brathaug, Jon Holmøy, Harald Tønseth

Serie og -nummer

Notater 2000/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

24

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt