170770
170770
forskning
2014-04-07T10:00:00.000Z
no

Utdanning har ikke stor betydning for kreftrisikoen

Publisert:

Det er godt dokumentert at det er en negativ sammenheng mellom utdanning og risikoen for å utvikle kreft. Derimot vet vi mindre om denne sammenhengen er kausal eller ikke. For eksempel kan man tenke seg at det er en systematisk overvekt av friskere og sunnere individ i høyere utdanning. En enkel sammenligning mellom de som tar høyere utdanning og de som ikke tar høyere utdanning vil da overvurdere den negative sammenhengen mellom utdanning og sannsynligheten for å utvikle kreft nettopp fordi de som tar høyere utdanning er sunnere og friskere enn de som ikke tar høyere utdanning. Sannsynligheten for å utvikle kreft ville mest sannsynlig vært lavere i den først gruppen også i fravær av høyere utdanning.

I denne artikkelen tar forskerne Edwin Leuven, Erik Plug and Marte Rønning hensyn til at det kan være seleksjon til høyere utdanning. De fokuserer med andre ord på den direkte effekten av utdanning på sannsynligheten for å utvikle kreft (den kausale effekten av utdanning).

Forskerne benytter skolereformen på 1960-tallet som en eksogen kilde i utdanningsnivået. Reformen førte til at obligatorisk grunnskole i Norge ble utvidet fra 7 til 9 år. Reformen ble gradvis implementert i de ulike kommunene, noe som fører til variasjon i utdanningsnivået på tvers av kommunene. Det er denne variasjonen i utdanningsnivået som utnyttes til å se på hvorvidt utdanning har en direkte effekt for å utvikle kreft eller for å dø av kreft.

Hovedfunnet, som er presentert i artikkelen « Education and cancer risk », er at utdanning har liten eller ingen innvirkning på kreftrisiko. Dette holder for samtlige kreftformer, med to unntak. Den obligatoriske skolereformen senket risikoen av lungekreft for menn, men øker risikoen for tykktarmskreft for kvinner.