227856
227856
forskning
2015-05-18T10:00:00.000Z
no

Tidlig barnehagestart gir bedre språk- og regneferdigheter

Publisert:

Barn som startet tidlig i barnehagen gjør det bedre i språk- og regneprøver ved syvårsalderen enn barn som ikke fikk plass, og dermed startet senere.

Det er et av funnene i forskningsanalysen Child care before age two and the development of language and numeracy: Evidence from a lottery av forskerne Nina Drange og Tarjei Havnes.

Stadig flere av de minste barna under to år går i barnehage. Utviklingen gjelder for mange land. Siden inngangen til 2000-tallet har andelen ett- og toåringer som går i barnehage i Norge gått fra under 40 prosent til over 80 prosent. I samfunnsdebatten har det vært uttrykt bekymring for at tidlig barnehagestart og separasjon fra den primære omsorgspersonen kan skape stress hos barnet, og hemme barnets utvikling. Dette er bakgrunnen for at Drange og Havnes ønsket å undersøke effekten av barnehage for barn i alderen 1-2 år på senere utvikling i språk og regning.

Sammenligner søkere i Oslo-barnehagene

I Oslo har det i perioder vært langt flere søkere til barnehage for ettåringer enn det har vært plasser. For å løse fordelingen har Oslo kommune brukt et lotteri. Forskerne har valgt å se nærmere på småbarna som søkte om barnehageplass i perioden 2005-2007. De sammenligner barna som tilfeldig fikk tilbud om tidlig barnehagestart i lotteriet med barna som ikke fikk et tilbud, og som dermed måtte vente på ledig plass. Inkludert i datamaterielt er alle barna som søkte om barnehageplass, hvem som fikk tilbud, og hvem som startet. I tillegg har forskerne tilgang til kartleggingsprøver i språk og regning for disse barna gjennomført på våren i første klasse. 

Tar ikke skade av tidlig start

Et av hovedfunnene i studien er at barn som får tilbud om barnehageplass i lotteriet presterer bedre i både språk og regning i første klasse. En tolkning av størrelsen på effektene er at et tilbud om barnehageplass lukker prestasjonsgapet mellom gutter og jenter i lesing og regning.

Forskerne tar videre hensyn til virkningen tilbudet faktisk har på alder for barnehagestart. Studien viser at barn som får tilbud om barnehageplass i lotteriet starter i barnehagen når de er om lag 12-18 måneder gamle. Blant barna som ikke får tilbud starter om lag en tredel først året etter, når de er 24-30 måneder gamle. Effektene kan da tolkes som at ett år tidligere barnehagestart bedrer prestasjonene i språk og regning tilsvarende forskjellen mellom barn av foreldre med høy og lav utdanning.

 

Les analysen Child care before age two and the development of language and numeracy: Evidence from a lottery 

 

Kontakt