170769
170769
forskning
2014-04-07T10:00:00.000Z
no

Kreft er mest knyttet til gener

Publisert:

Ved å benytte individdata fra Kreftregisteret koblet til SSBs befolkningsregister og tvillingdata fra Folkehelseinstituttet, utfører forskerne Edwin Leuven, Erik Plug og Marte Rønning en såkalt variansdekomponeringsmetode for å skille gener og oppvekstmiljø som distinkte årsaker for å utvikle kreft samt dø av kreft.

Forskernes funn tyder på at gener dominerer over oppvekstmiljø, både når det gjelder de vanligste kreftformene og kreftdødelighet. De eneste unntakene er lungekreft og hudkreft hvor oppvekstmiljø dominerer over gener.

Metoden og resultatene fra undersøkelsen er beskrevet i artikkelen “ The relative contribution of genetic and environmental factors to cancer risk and cancer mortality in Norway ».