The Norwegian Nature Index: Expert evaluations in precautionary approaches to biodiversity policy

Språk
Engelsk
Kategori
Internasjonal tidsskriftartikkel
Kilde
Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography
Publisert
Volum
66
Sider
257–271
Forfattere
, E. Framstad
,
, M. Lillegård