Retirement in non-cooperative and cooperative families

Språk
Engelsk
Kategori
Bokkapittel
Kilde
Ageing and the Labour Market in Japan
Utgiver
EE Publishing
Publisert
Sider
159-182
Forfattere
E. Hernæs
, S. Strøm
, Zhiyang Jia
Redaktører
K. Hamada,
H. Kato