Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi?

Språk
Norsk
Kategori
Norsk tidsskriftartikkel
Kilde
Samfunnsøkonomen
Publisert
Volum
127
Nummer
4
Sider
34-43
Forfattere
, E. Framstad
,
, S. Nybø
, O. Skarpaas