Hva kan økologisk økonomi tilføre Homo economicus?

Språk
Norsk
Kategori
Norsk tidsskriftartikkel
Kilde
Samfunnsøkonomen
Publisert
Volum
62
Nummer
8
Sider
25-31