Funksjonshemming og kjønnslikestilling: Arbeidsdeling hjemme i par med nedsatt funksjonsevne

Språk
Norsk
Kategori
Presentasjon eller foredrag
Kilde
Tidsskrift for samfunnsforskning
Publisert
Volum
52 4
Nummer
H-2011
Sider
491-522