Fetal and maternal contributions to risk of pre-eclampsia: population based study

Språk
Engelsk
Kategori
Internasjonal tidsskriftartikkel
Kilde
British Medical Journal
Publisert
Volum
316
Sider
1343-1347
Forfattere
R.T. Lie
, S. Rasmussen
, H.K. Gjessing
, E. Lie-Nilsen
, L.M. Irgens
, Helge Brunborg