Føre-var prinsippet

Språk
Norsk
Kategori
Norsk tidsskriftartikkel
Kilde
Samfunnsøkonomen
Publisert
Volum
126
Sider
42-47
Forfattere
, K.A. Brekke