Publikasjon

Discussion Papers no. 798

Intergenerational mobility in Norway, 1865-2011

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen