Næringene som inngår i verdikjeden bygg og anlegg

Tilbake til artikkelen

Næringene som inngår i verdikjeden bygg og anlegg
Næring i nasjonalregnskapet Andel bygg og anleggsrelatert
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler 1,00
Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 0,80
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 0,28
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,00
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 0,16
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 0,07
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 0,50
Utleie- og leasingvirksomhet 0,19
Arbeidskrafttjenester 0,20

Kontakt