Arbeidsproduktivitet i bygg og anleggsrelatert virksomhet. Indeks 2000=101

Tilbake til artikkelen

Arbeidsproduktivitet i bygg og anleggsrelatert virksomhet. Indeks 2000=101
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler 100,0 122,6 117,8 118,3 141,7 138,8 141,5 123,0 107,8 96,8 102,8 114,1 111,3 106,7 107,4 119,1 119,8
Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 100,0 86,4 92,4 99,0 112,1 113,8 113,4 111,3 113,0 105,5 111,9 132,2 135,0 143,3 151,4 140,0 136,3
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 100,0 102,5 107,3 106,9 104,5 106,3 97,4 97,8 87,5 90,1 89,6 91,1 92,3 90,0 94,7 90,7 89,6
Bygge- og anleggsvirksomhet 100,0 98,0 98,3 96,5 97,2 96,3 95,3 96,6 93,2 91,4 91,1 90,3 91,9 91,5 90,9 90,0 90,3
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 100,0 107,1 115,5 121,4 122,0 125,8 141,1 136,5 128,9 135,5 144,2 139,2 145,3 148,5 159,3 161,4 156,7
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 100,0 104,9 108,1 112,1 110,1 120,3 131,3 130,8 144,7 146,7 152,0 163,1 171,5 175,3 178,9 191,3 185,7
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 100,0 109,8 106,1 108,1 110,6 111,4 115,6 115,7 116,4 108,6 107,0 104,8 112,4 115,2 114,0 102,3 106,0
Utleie- og leasingvirksomhet 100,0 112,3 129,0 110,2 120,0 127,8 159,9 178,6 170,2 182,4 182,7 189,9 215,8 233,7 225,1 213,2 204,8
Arbeidskrafttjenester 100,0 103,4 102,8 97,6 94,5 90,3 81,3 77,2 76,6 78,8 72,8 74,5 75,0 73,0 72,1 69,5 66,8
Verdikjede bygg og anlegg 100,0 101,7 102,4 101,7 104,1 104,1 104,6 104,6 101,2 99,7 100,2 100,2 102,8 103,1 103,4 101,5 101,6

Kontakt