Arbeidsproduktivitet i bygg- og anleggsnæringen. Indeks 2000=101

Tilbake til artikkelen

Arbeidsproduktivitet i bygg- og anleggsnæringen. Indeks 2000=101
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norge 100,0 98,3 98,6 96,9 97,3 96,4 95,6 96,8 93,2 91,6 91,3 90,5 91,9 91,8 91,1 90,2 90,6
Danmark 100,0 93,5 95,1 101,2 100,3 96,1 99,2 95,8 102,1 104,3 98,9 100,0 104,2 108,2 110,4 110,6 111,7
Finland 100,0 93,5 94,3 99,5 102,8 102,7 101,5 99,8 95,8 96,7 102,4 101,2 96,9 97,3 95,3 97,1 97,1
Sverige 100,0 100,2 103,2 107,4 112,2 108,5 115,9 115,0 103,1 95,6 98,0 93,4 86,0 82,2 82,7 85,4 86,3
EU28 100,0 99,1 100,4 101,7 101,7 97,9 97,2 94,5 93,6 92,1 95,1 95,6 95,8 97,0 98,1 99,3 99,5

Kontakt