Produktivitet. Indeks 2000=100

Tilbake til artikkelen

Produktivitet. Indeks 2000=100
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arbeidsproduktivitet bygg og anlegg 100,0 98,0 98,2 96,4 97,1 96,2 95,2 96,6 93,2 91,4 91,2 90,4 92,0 91,6 91,1 90,2 90,4
Total faktorproduktivitet bygg og anlegg 100,0 97,2 96,5 94,9 95,2 93,5 92,1 93,2 90,7 88,2 87,2 86,6 87,7 87,4 87,0 86,3 87,3
Arbeidsproduktivitet Fastlands-Norge 100,0 103,2 105,7 110,1 114,6 118,8 120,2 120,8 118,7 119,3 121,5 121,7 124,3 127,1 128,5 129,2 129,8
Total faktorproduktivitet Fastlands-Norge 100,0 101,7 102,9 106,5 110,7 113,8 115,1 115,5 113,1 111,8 113,7 114,3 117,0 119,3 120,7 121,3 121,5

Kontakt