Samfunnsspeilet, 2001/2

Økt bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo - er toppen snart nådd?

Publisert:

Bokonsentrasjonen blant ikke-vestlige innvandrere i Oslo har så langt vi kan følge den bare økt. For tiden går andelen ikke-vestlige innvandrere i indre øst ned, men dette kompenseres av oppgang i drabantbyene. Økt inntekt og formue blant innvandrerne reduserer imidlertid segregasjonen fra nordmenn. Selv om omfanget av etnisk segregasjon i Oslo i internasjonalt perspektiv er lavt, er det neppe særlig gunstig for innvandrernes språklæring og kontakt med nordmenn at de bosetter seg for konsentrert.

Åpne og les artikkelen i PDF (125 KB)

Kontakt