Kjøpesum, inntekt og formue for hushald som kjøpte fritidsbustad i fritt sal i 2013. Kroner

Tilbake til artikkelen

Kjøpesum, inntekt og formue for hushald som kjøpte fritidsbustad i fritt sal i 2013. Kroner
  Talet på kjøpte fritidsbustadar Median kjøpesum Gjennomsnittleg kjøpesum Median hushaldsinntekt etter skatt Gjennomnsnittleg hushaldsinntekt etter skatt Median nettoformue, hushald Gjennomsnittleg nettoformue, hushald
Kjøpesum              
under 1,0 mill. kroner 4 144 470 000 478 500 751 900 805 600 1 770 100 3 418 900
1,00 - 1,99 mill. kroner 2 112 1 440 000 1 441 100 866 100 970 100 1 655 500 2 960 100
2,00 - 2,99 mill. kroner 1 199 2 420 000 2 446 000 1 008 600 1 138 300 2 324 300 4 217 500
3,00 - 4,99 mill. kroner 674 3 490 000 3 625 800 1 225 500 1 635 200 3 934 000 14 798 300
5,0 mill. kroner og meir 152 6 000 000 7 013 900 1 674 800 2 533 700 9 885 700 36 722 200
Hushaldsinntekt etter skatt              
under 0,25 mill. kroner 214 538 300 1 035 400 189 500 44 400 702 900 20 170 200
0,25 - 0,49 mill. kroner 1 064 630 000 921 800 388 300 386 100 1 329 200 2 244 100
0,50 - 0,99 mill. kroner 4 183 850 000 1 159 800 766 800 762 100 1 662 800 2 666 600
1,00 - 1,99 mill. kroner 2 423 1 500 000 1 731 600 1 218 000 1 288 400 2 680 300 4 170 500
2,0 mill. kroner og meir 397 2 650 000 3 072 200 2 679 100 3 801 700 9 179 600 32 919 000
Nettoformue hushald              
under 0,25 mill. kroner 1 855 1 100 000 1 391 500 800 500 835 700 -562 900 -1 002 900
0,25 - 0,99 mill. kroner 1 048 800 000 1 102 400 770 600 793 900 627 900 629 300
1,00 - 2,49 mill. kroner 1 867 800 000 1 108 300 800 800 838 600 1 701 700 1 714 400
2,50 - 4,99 mill. kroner 1 786 935 000 1 283 200 850 200 927 700 3 470 400 3 572 000
5,00 -7,49 mill. kroner 795 1 106 000 1 496 600 978 100 1 076 400 5 969 800 6 053 000
7,50 -9,99 mill. kroner 322 1 477 500 1 734 800 1 160 900 1 310 400 8 550 900 8 583 300
10,0 mill. kroner og meir 608 2 200 000 2 669 600 1 403 200 2 232 100 16 878 700 41 244 900

Kontakt