Kjøpesum, inntekt og formue for hushald som kjøpte fritidsbustad i fritt sal i 2013, fordelt på bustadfylket til kjøparen. Kroner

Tilbake til artikkelen

Kjøpesum, inntekt og formue for hushald som kjøpte fritidsbustad i fritt sal i 2013, fordelt på bustadfylket til kjøparen. Kroner
Bustadfylke Talet kjøpte fritidsbustadar Median kjøpesum Gjennomsnittleg kjøpesum Median hushaldsinntekt etter skatt Gjennomsnittleg hushaldsinntekt etter skatt Median nettoformue, hushald Gjennomsnittleg nettoformue, hushald
Heile landet 8 281 990 000 1 385 000 843 400 995 000 1 928 500 4 955 000
Østfold 252 1 125 000 1 401 000 814 500 939 000 1 647 800 2 974 000
Akershus 1 178 1 187 500 1 552 000 933 800 1 131 000 3 060 900 5 115 000
Oslo 829 1 450 000 1 932 000 906 900 1 217 000 4 381 700 11 582 000
Hedmark 262 595 000 875 000 718 700 746 000 828 700 2 073 000
Oppland 328 700 000 900 000 716 700 760 000 1 295 100 1 845 000
Buskerud 472 990 000 1 419 000 841 300 979 000 1 970 300 3 354 000
Vestfold 297 1 100 000 1 493 000 829 600 1 016 000 1 889 200 5 077 000
Telemark 294 990 000 1 352 000 833 400 897 000 1 355 100 2 703 000
Aust-Agder 141 1 000 000 1 356 000 814 600 895 000 1 381 700 2 673 000
Vest-Agder 297 1 050 000 1 433 000 827 300 917 000 1 629 300 3 857 000
Rogaland 839 1 625 000 1 920 000 969 400 1 143 000 2 672 400 5 294 000
Hordaland 909 1 400 000 1 617 000 913 800 1 105 000 1 810 800 8 489 000
Sogn og Fjordane 114 750 000 1 067 000 793 100 868 000 1 890 800 3 085 000
Møre og Romsdal 429 800 000 1 139 000 844 100 939 000 1 185 200 3 511 000
Sør-Trøndelag 692 700 000 952 000 777 700 842 000 1 719 200 3 404 000
Nord-Trøndelag 186 627 500 787 000 720 600 778 000 1 081 700 1 240 000
Nordland 418 500 000 664 000 743 000 787 000 1 064 600 1 877 000
Troms Romsa 243 600 000 783 000 808 300 806 000 1 316 400 2 191 000
Finnmark Finnmárku 84 450 000 582 000 751 900 767 000 1 037 700 1 694 000
Uoppgitt 17 970 000 1 173 000 465 800 508 000 1 986 100 2 318 000

Kontakt