Notater 2001/37

Januar 2001

Kommunale gebyrer knyttet til bolig

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale gebyrer knyttet til bolig. Januar 2001

Ansvarlig

Bente Rosnes

Serie og -nummer

Notater 2001/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for økonomiske indikatorer

Emne

Bolig og boforhold

Antall sider

28

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt