Gjennomsnittleg kjøpesum for omsette fritidsbustader på eigd grunn og i fritt sal, fordelt etter avstand frå kysten i meter. 2013-2016. Kroner

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittleg kjøpesum for omsette fritidsbustadar på eigd grunn og i fritt sal, fordelt etter avstand frå kysten i meter. 2013-2016. Kroner
  1-100 m 101-400 m Meir enn 400 m Alle
Østfold 3 416 000 2 134 000 1 012 000 2 105 000
Akershus 3 928 000 2 245 000 1 173 000 1 696 000
Oslo : : 1 607 000 1 757 000
Buskerud 1 932 000 1 864 000 1 855 000 1 858 000
Vestfold 4 102 000 2 380 000 1 278 000 2 828 000
Telemark 3 928 000 2 073 000 1 562 000 1 888 000
Aust-Agder 3 765 000 1 972 000 1 320 000 1 956 000
Vest-Agder 3 276 000 2 408 000 1 560 000 2 231 000
Rogaland 2 514 000 2 071 000 1 171 000 1 842 000
Hordaland 1 916 000 1 377 000 1 537 000 1 649 000
Sogn og Fjordane 1 096 000 1 134 000 1 145 000 1 125 000
Møre og Romsdal 1 400 000 1 014 000 1 000 000 1 139 000
Sør-Trøndelag 1 254 000 1 110 000 1 088 000 1 117 000
Nord-Trøndelag 1 078 000 974 000 721 000 878 000
Nordland 910 000 722 000 562 000 755 000
Troms Romsa 939 000 817 000 768 000 848 000
Finnmark Finnmárku 596 000 666 000 632 000 628 000

Kontakt