Andel husholdninger som har hindringer for å komme inn i bolig, etter nedsatt funksjonsevne og bosted. 2015

Tilbake til artikkelen

Andel husholdninger som har hindringer for å komme inn i bolig, etter nedsatt funksjonsevne og bosted. 2015
  Hindringer i form av trapper og trinn Hindringer i form av bratte partier Andre hindringer Ingen hindringer Antall observasjoner
Rettet 7. juli 2016.
Husholdning med nedsatt funksjonsevne 57 7 4 40 1 066
Husholdning med bevegelsesvansker 53 7 4 43 559
Husholdning uten nedsatt funksjonsevne 63 6 3 34 5 258
           
Oslo 55 5 2 41 804
Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus 62 7 3 35 1 484
Tettsted med 20 000 bosatte eller flere 60 7 4 35 1 212
Tettsted med 2 000 - 19 999 bosatte 62 7 3 34 1 119
Tettsted med under 2 000 bostatte, eller spredtbygd 65 6 3 32 1 699
           
Totalt 62 6 3 35 6 324

Kontakt