Vurdering av boligens størrelse og tilfredshet med boligen, etter nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelagt bolig, andel husholdninger 2015.

Tilbake til artikkelen

Vurdering av boligens størrelse og tilfredshet med boligen, etter nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelagt bolig, andel husholdninger 2015.
  Ikke nedsatt funksjonsevne Nedsatt funksjonsevne og tilrettelagt bolig Nedsatt funksjonsevne, ikke behov for tilrettelagt bolig Nedsatt funksjonsevne og udekket behov for tilrettelagt bolig Totalt
Rettet 7. juli 2016.
Vurdering av boligens størrelse          
passe stor 78 86 73 68 78
for liten 10 4 11 12 10
for stor 12 10 16 20 12
           
Fornøyd med boligen          
svært fornøyd 54 61 47 43 53
fornøyd 44 36 49 48 45
misfornøyd 2 2 3 3 2
svært misfornøyd 0 0 1 5 1
           
Antall observasjoner 5 260 251 737 72 6 320

Kontakt