Andel husholninger med nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelagt bolig, etter bosted, husholdningstype, boligtype, eierstatus og boligkjennetegn. 2015.

Tilbake til artikkelen

Andel husholninger med nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelagt bolig, etter bosted, husholdningstype, boligtype, eierstatus og boligkjennetegn. 2015.
  Ikke nedsatt funksjonsevne Nedsatt funksjonsevne og tilrettelagt bolig Nedsatt funksjonsevne, ikke behov for tilrettelagt bolig Nedsatt funksjonsevne og udekket behov for tilrettelagt bolig Antall observasjoner
Rettet 7. juli 2016.
Oslo 85 2 12 1 805
Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus 84 4 10 1 1 485
           
Tettsted med 20 000 bosatte eller flere 80 5 14 1 1 210
Tettsted med 2 000 - 19 999 bosatte 81 4 14 1 1 118
Tettsted med under 2 000 bostatte, eller spredtbygd 80 5 15 1 1 698
           
Aleneboende under 45 år 90 1 8 1 514
Aleneboende 45-66 år 78 4 17 1 431
Aleneboende 67 år og over 64 10 23 3 396
           
Par uten barn, under 45 år 89 1 9 1 339
Par uten barn, 45-66 år 81 5 12 2 877
Par uten barn, 67 år og over 70 10 17 3 732
Par med barn, yngste barn 0-6 år 91 1 8 0 737
Par med barn, yngste barn 7-17 år 89 2 8 0 793
Par med barn, yngste barn 18 år eller eldre 82 5 12 1 446
Enslig med barn 0-17 år 83 3 14 0 537
Enslig med barn 18 år og over 80 6 12 2 175
           
Enebolig 83 4 12 1 3 743
Rekkehus 79 6 14 1 599
Tomannsbolig 82 2 13 3 427
Firemannsbolig eller terassehus 78 7 14 1 202
           
Boligblokk, bygård o.l 80 4 14 1 1 316
Eier 83 4 12 1 5 322
Leier 80 4 15 1 1 000
           
Bor svært romslig 81 4 14 1 2 152
Bor trangt 84 4 11 1 419
Bor i bolig med fukt/råte 75 4 19 2 387
Bolig på ett plan 80 5 13 2 387
Bolig på flere plan 83 3 13 1 5 931
           
Totalt 82 4 13 1 6 322

Kontakt