Bomiljø etter eierform, person. Prosent. 2015

Tilbake til artikkelen

Bomiljø etter eierform, person. Prosent. 2015
  Selveier Andels-/aksjeeier Leier Totalt
Rettet 7. juli 2016.
Har hage eller privat tomt 93 61 72 85
Mangler hage/tomt og terrasse/balkong 1 3 11 3
Har tilgang til trygt leke- og rekreasjonsområde 70 79 62 70
Har tilgang til nærturområde 88 79 75 85
Bor i område som er trafikkfarlig for små barn 28 39 45 32
Problemer med kriminalitet, vold eller hærverk i boområdet 5 8 9 6
Plaget av støv, lukt eller annen forurensing 5 9 6 5
Plaget av støy i boligen, som kommer utenfra 5 9 13 7
Plaget av støy utenfor boligen 13 16 17 14
Har søvnproblemer på grunn av støy 2 3 6 3
         
Antall observasjoner 4 656 671 1 006 6 333

Kontakt