Mål på boligstandard etter eieform, person. Prosent. 2015

Tilbake til artikkelen

Mål på boligstandard etter eieform, person. Prosent. 2015
  Selveier Andels-/aksjeeier Leier Totalt
Rettet 7. juli 2016.
Bor i bolig med to eller flere bad 51 10 10 39
Bor i bolig med fukt eller råte 6 5 11 7
Bor i bolig med for lite dagslys 2 3 7 3
         
Antall observasjoner 4 656 671 1 006 6 333

Kontakt