Eiere og leiere etter utdanning og selvdefinert økonomisk status, person. Prosent. 2015

Tilbake til artikkelen

Eiere og leiere etter utdanning og selvdefinert økonomisk status, person. Prosent. 2015
  Selveier Borettslagseier Leier Antall observasjoner
Rettet 7. juli 2016.
Totalt 71 11 18 6 333
         
Grunnskole 65 9 26 1 282
Videregående 73 10 17 2 620
Universitet og høgskole, lavere nivå 75 13 12 1 725
Universitet og høgskole, høgere nivå 77 12 10 640
         
Yrkesaktiv heltid 75 11 14 3 427
Yrkesaktiv deltid 75 8 17 491
Arbeidsledig 50 8 42 134
Student etc. 52 5 43 595
Alders- eller afp pensjonist 74 13 13 1 290
Ufør eller ikke i stand til å arbeide 59 15 26 318
Hjemmearbeidene 75 10 15 29

Kontakt