Eiere og leiere etter kjønn, alder og familiefase, person. Prosent. 2015

Tilbake til artikkelen

Eiere og leiere etter kjønn, alder og familiefase, person. Prosent. 2015
  Selveier Borettslagseier Leier Antall observasjoner
Rettet 7. juli 2016.
Totalt 71 11 18 6 333
         
Menn 72 9 19 3 258
Kvinner 70 12 18 3 075
         
16-24 54 5 40 812
25-44 66 11 23 1 866
45-66 80 11 9 2 446
67-79 77 13 10 973
80 65 13 22 236
         
Enslige 16-24 år som bor hos foreldre 88 6 6 426
Enslige 16-24 år ellers 9 3 88 240
Enslige 25-44 år 41 15 44 481
Par 16-44 år uten barn 51 13 37 409
Enslige forsørgere 56 17 27 225
Par med barn 0-6 år 78 10 11 674
Par med barn 7-19 år 93 5 2 908
Par 45-66 år uten barn 88 8 4 1 207
Par 67 år og eldre uten barn 82 11 7 805
Enslige 45-66 år 60 17 23 530
Enslige 67 år og eldre 61 17 23 428

Kontakt