Fritidsbyggområder. Antall fritidsbygg, areal (km2) og antall fritidsbyggområder. Hele landet. 2011

Tilbake til artikkelen

Fritidsbyggområder. Antall fritidsbygg, areal (km2) og antall fritidsbyggområder. Hele landet. 2011
  Antall områder Areal (km2) av områdene Andel areal av totalen Antall fritidsbygg1
1Ikke alle fritidsbygg som er registrert i Norges offentlige bygningsregisteret (Matrikkelen), er med i beregningen. Årsaken er at ikke alle fritidsbygg er koordinatfestet, eller har en tilhørende arealfigur/eiendom som denne statistikken legger til grunn.
Totalt 201 088 559 100 421 584
Spredt fritidsbebyggelse 188 884 251 45 247 384
Små fritidsbyggområder 10 840 156 28 94 498
Mellomstore fritidsbyggområder 888 56 10 29 735
Store fritidsbyggområder 476 96 17 49 967

Kontakt