Notater 2002/83

Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997

Boligkonsum og livsfase i by og bygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Boligkonsum og livsfase i by og bygd. Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997

Ansvarlig

Torkil Løwe

Serie og -nummer

Notater 2002/83

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Bolig og boforhold, Levekår

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt