Publikasjon

Notater 2006/2

The problem with a risk premium in a non-stochastic CGE model

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen