Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,4 prosent måneden før. 

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Tolvmånedersvekst Tremåneders glidende gjennomsnitt
Jun. 2014 5.3 5.2
Jul. 2014 5.4 5
Aug. 2014 5.3 5.3
Sep. 2014 5.4 5.6
Okt. 2014 5.4 5.9
Nov. 2014 5.2 5.5
Des. 2014 5.4 5.3
Jan. 2015 5.6 5.2
Feb. 2015 5.5 6.0
Mar.2015 5.8 6.5
Apr. 2015 5.7 7.1
Mai 2015 5.9 6.4
Jun. 2015 5.8 5.7
Jul. 2015 5.7 4.7
Aug. 2015 5.8 4.6
Sep. 2015 5.5 4.8
Okt. 2015 5.6 4.7
Nov. 2015 5.2 4.6
Des.2015 5.4 4.1
Jan. 2016 5.3 4.7
Feb. 2016 5.2 4.9
Mar. 2016 4.9 5.6
Apr. 2016 5.1 5.6
Mai 2016 4.8 5.6
Jun. 2016 5.0 5.1
Jul. 2016 5.0 4.9
Aug. 2016 5.0 4.9
Sep. 2016 5.1 5.3
Okt. 2016 5.0 5.2
Nov. 2016 5.2 4.6
Des. 2016 4.8 4.2
Jan. 2017 5.1 4.3
Feb. 2017 5.0 5.4
Mar. 2017 5.2 6.0
Apr. 2017 5.1 6.6
Mai 2017 5.4 6.7
Jun. 2017 5.7

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5 329 milliarder kroner ved utgangen av juni, ifølge statistikken Kredittindikatoren K2.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3 170 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 6,6 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 6,7 prosent måneden før. 

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 688 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 4,0 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 3,1 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 470 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,3 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,2 prosent måneden før.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juni. Dette beløp seg til 4 266 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,2 prosent måneden før. 

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 9,7 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 10,8 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var -5,2 prosent fram til utgangen av juni, ned fra -3,8 prosent fram til utgangen av mai.