Publikasjon

Notater 2002/13

Private investments in Norway and the user cost of capital

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen